Uygulama Dönemleri

1.Dönem: Pratik-Oyun ve sanat (Tanıma) + Sesletim

2.Dönem: Pratik-Oyun ve Sanat (Taklit) + Masal ve Hikaye + Dilbilgisi Hazırlık

3.Dönem: Pratik- Oyun ve Sanat (Geçiş) + Okuma

4.Dönem: Pratik- Oyun ve Sanat (Uygulama) + Okuma

5.Dönem: Pratik- Oyun ve Sanat (Uyarlama) + Okuma

6.Dönem: Pratik- Oyun ve Sanat (Alan Gezileri) + Yazma(Giriş)

7.Dönem: Drama + Oyun + Konuşma ve Yazma Teknikleri + Test Çalışması

8.Dönem: Yaratıcı Drama + Oyun + Konuşma Kulubü