Matematik

Her öğrencinin öğrenme hızı ve stili farklıdır. Bu farklılık sınıf ortamında zaman yetersizliğinden bazı öğrencilerin konuyu tam anlayamamasına sebep olmaktadır. Ders esnasında bir noktayı atlayan, kavrayamayan, dikkatinden kaçan öğrenci devam eden konular birbirine bağlantılı olduğu için zamanla zorlanmaya başlayacaktır. Bu durum öğrencinin dersten soğuması, okula gitmek istememesi, ödev yapmak istememesi gibi sonuçlar doğuracaktır. Öğrenci kendisini bu konuda başarısız sayacak ve bu dersten kaçacaktır. Bu noktada devreye birebir ders girmelidir. Birebir ders,branş öğretmenleri eşliğinde eğitim ve öğrenimi destekleyerek,ezbersiz ve derinlemesine öğrenerek konulara hakimiyet sağlamasına ve motivasyonun artmasına katkıda bulunacaktır.

 

Matematik birebir veya grup(2,3, ve 4’lü gruplar) dersi;

2-3-4-5-6-7-8.sınıf öğrencilerine deneyimli branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Özel dersler ortalama 90 dk. yapılmaktadır.

Eksik olunan,tam anlaşılmayan konular öğretmen ve öğrenci ile beraber belirlenip programlanmaktadır.

Dersin zamanı ve sıklığı öğrencinin eksiklerine ve zamanına göre belirlenir.

Dersler öğrencinin öğrenme stiline uygun materyallerle desteklenir.