Kurumsal

Velilerimiz ve öğrencilerimizle sıcak bir iletişim ve dayanışma içerisinde eğitim faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmekteyiz.

Kurulduğumuz günden bu yana bir eğitimde başarısının sırrının, çocuğun mutluluğunda gizli olduğuna ve çocuk eğitimindeki en önemli koşulun sevgi olduğuna inanarak yola çıktık. Çünkü her zaman her koşulda sevildiğini bilen ve değerli olduğunu hisseden çocuklar, duygusal gelişim açısından dengeli, sosyal gelişim yönünden özgüvenli bireyler olarak yetişirler.

Eğitim sisteminin genel olgusu çalışmak, bilgileri doğru ortamlarda, doğru zamanlarda öğrencilerin seviyesine göre verebilmektedir. Her öğrencinin algılama, kavrama ve öğrenme süreci farklıdır. Bu farklılık da öğrencinin derslere duyduğu ilgiyi farklılaştırmaktadır. Eğitim hayatının temel taşları olan matematik ve sosyal bilimlerin gelişmesi ilerideki eğitim hayatının ilk basamaklarını oluşturur. Öğrencinin bilgi donanımındaki eksikliği, yeni konuları öğrenmede başarısızlığın temel nedenidir. Ödevler, bu eksikliği tamamlamada önemli bir işleve sahiptir.

Çocuk Kulübümüzün amacı okul saatleri dışında öğrencilerimizin aileleriyle bir arada olana kadar geçen zamanda okul derslerinin takibini yapma, ödevlerin yapılmasında destek sağlama, ek ders imkânları ile eksik konuları tamamlamaktır.

Ege Teknokta Çocuk Kulübü ile çocuğunuzun geleceği için yoğun çalışma şartlarına sahip siz velilerimize akşam saatlerinde çocuğunuza ödev yaptırmak ya da anlamadığı problemi çözebilmek için geçen stresli saatler yerine çok daha değerli saatler geçirebilme imkânı sağlıyoruz. Ödevlerini zamanında yapan, okul derslerinde anlamadığı konuyu takviye ile çözen ve dolayısıyla bir adım daha başarılı olan öğrenciler okula daha istekli ve mutlu gitmektedir. Akademik başarıları artmaktadır.

Ege Teknokta Çocuk Kulübü İngilizce eğitimini önemsemektedir.Çocuklarımız hergün İngilizce eğitim görmektedir. İngilizceyi akıcı ve iyi seviyede konuşabilmektedir.

Bunların yanı sıra sosyal aktiviteler çocuklarımızın yaratıcılığını arttırmakta ve toplumda fark edilen, özgüvenli bireyler olmasını sağlamaktadır. Piyano çalan, Robotik kodlama kurslarına katılan, eğlenceli bilim ve zekâ oyunları atölyelerine katılan çocuklarımızda bu farklılıkları kolaylıkla gözlemlemekteyiz.

Hiçbir eğitim kurumu veya eğitimcinin, anne ve babanın doğal ve etkin eğitiminin yerini alamayacağı bilinmektedir. Dileğimiz, sizlerle el ele vererek en değerli varlığımız olan çocuklarımız için en iyi eğitimi sağlayabilmektir.

Kurumumuz, bilgili, aydın, çağdaş, vizyon sahibi ve dinamik eğitim öğretim kadrosu ile öğrencilerimize bilgi üstünlüğünü, araştırıcılığı, girişimciliği ve yaratıcılığı teşvik ederek kaliteli bir eğitim sağlamaktadır.

Bizler kurum olarak kendini tanıyan ve ifade edebilen, iletişim becerilerini kullanabilen, başkalarına saygılı, sorumluluk bilinci gelişmiş, dikkatli, duyarlı ve düşünceli; paylaşmayı bilen, takım ruhunun önemine inanan, doğayı tanıyan,doğaya karşı her zaman saygılı ve bedenine gereken önemi veren,kendisi ile barışık,öz saygısı gelişmiş,kendini geliştirme isteğiyle dolu bir nesli yetiştirmek için varız.

1 Müdür
4 Sınıf Öğretmeni
1 Matematik Öğretmeni
1 Fen ve Teknoloji Öğretmeni
1 Türkçe Öğretmeni
1 Rehberlik Öğretmeni
2 Lego-Robot Öğretmeni
2 Kat Görevlisi

• Öğrencilerine rehberlik yapan, kısıtlı yaşam tecrübeleriyle fark edemeyebilecekleri ayrıntıları onlara hatırlatan, fakat kendi kararlarını almaları ve bu kararların sorumluluğunu üstlenmelerini cesaretlendiren eğitim anlayışını benimsemek.

• Bireysel gelişimin sürekliliğini ve artarak devam etmesinin gerekliliğini esas alırken toplumsal düşünebilmeyi teşvik etmek.

• Bir akademik mükemmellik merkezi olarak anılmak.

• Aldığı eğitimin karşılığını topluma verebilen ve insanlığın gelişimi için bunun önemini fark edebilen nesiller yetiştirmek.

• Rasyonel ve adil bir altyapı oluşturarak değişimi yakalayabilen; buna bağlı olarak farklılık yaratan; öğrencilerine yaşanılan zamanın gereksinimlerine karşılık düşecek beceriler kazandıran bir kurum olmak.

1. İnsan haklarına saygılı olmak. Başkalarının özgürlüğüne ve sahip olduklarına saygı göstermek ve bunlara zarar vermemek. Her türlü görüş, fikir ve eleştiriye saygı göstermek.

2. Sosyal, akademik ve sportif imkânları tüm öğrencilere eşit şekilde sunmak. Bireysel farklılıkları saygıyla karşılamak ve bunları bir zenginlik olarak algılamak.

3. Başta öğrenciler olmak üzere, paydaşlardan birey olmanın değerini ve saygısını hiçbir şekilde esirgememek.

4. Şeffaflık ve sorumluluk üzerine kurulu adil bir yönetim anlayışı içinde olmak. Kurumsal Yönetim ilkelerini benimsemek.

5. Büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak. Ulusal değerleri koruma ve sahiplenmede duyarlı ve öncü olmak.

6. Türkçe’yi sevmek, korumak ve dilimizin doğru kullanılmasına özen göstermek.

7. Ülkesine ve insanlığa yararlı olmayı yaşam biçimi olarak kabul etmek. Toplumsal işleyişteki yanlışları görmek ve çözüm üretmek.

8. Toplumsal kurallara uymak ve toplumsallaşmayı özendirmek.

9. Okula, çevreye ve insanlığa ait bütün eşyaları ve kaynakları özenle kullanmak.

10. Koşullar ne olursa olsun, dürüstlükten asla ödün vermemek. Kişisel çıkarlar söz konusu olduğunda bile adil ve dürüst davranmak.

11. Sadece ekip çalışmaları için yardımlaşma yapmak. Kişisel ödevleri kendi becerisi ve bilgisi ile yapmak.

12. Kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu almak.

13. Öğrenme ve öğretme hakkını daima korumak.

14.Bilimselliği akılcı ölçülerde uygulamak. Bilimsel verilere dayalı kararlılık içinde olmak.

15. Özgür ve yaratıcı düşünmeyi desteklemek.

16. Alçakgönüllü olmak.

17. Sanata ve estetik değerlere duyarlı olmak.

18. Bütün bu kurumsal değerleri her ortamda ve her yerde, yaşam boyu taşımak ve yaşatmak.

3 adet çalışma odamız ve 3 adet oyun etkinlik ve dinlenme odamız mevcuttur. Odalarımız temiz, geniş ve aydınlık olup, öğrencilerimizin rahat çalışabilecekleri şekilde döşenmiştir.

Odalarımız, Bakanlık talimatlarına uygun olarak eğitim araç ve gereçleri ile donatılmıştır.

Öğrencilerimizin çalışmaları süresince vücut ergonomilerine uygun, rahat ve huzurlu çalışabilecekleri ortamlar oluşturulmuştur.

Kurumumuzun bahçesi öğrencilerimizin enerjilerini en iyi şekilde atabileceği tarzda düzenlenmiştir. Bir basketbol ve voleybol sahası ve oyun parkı bulunmaktadır. Ayrıca bahçe satrancı ve bahçe oyunlarının oynanabileceği alanlar mevcuttur.

İngilizce yaşam atölyemiz pratik uygulamalarımıza kolaylık sağlayacak şekilde düzenlenmiş olup akıllı tahta sistemiyle desteklenmiştir.

Lego-Robotik ve Kodlama atölyemiz öğrencilerimizin özgür çalışmalarına engel olmayacak şekilde düzenlenmiş olup uluslararası standartlarda yarışma masamız ve her öğrenci için bir bilgisayar bulunmaktadır.

Müzik atölyemizde akustik yalıtım mevcuttur. Piyano eğitimi konsol piyanoda verilmektedir.

Bir adet dinlenme odası mevcuttur. Dinlenme odası çocukların rahatlayacağı şekilde dizayn edilmiştir.

Kız ve erkek öğrencilerimizin ayrı kullanabileceği 6 adet tuvalet mevcuttur.

Her bir öğrencimize ait bir ayakkabı ve birde eşya dolabı bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin sağlığı için yemeklerimiz kendi mutfağımızda profesyonel aşçımız tarafından tamamen doğal ve sağlıklı ürünlerle hazırlanmaktadır. Yemek listemiz her ay yenilenmektedir.

Kurumumuzda bir adet rehberlik bir adet yönetici odası bulunmaktadır ve bekleme alanımız mevcuttur.

Tüm sınıflar eğitim yılında uygun oda sıcaklığında tutulmakta ve her gün özenle temizlenmektedir.