Hedef

Kısa vade: İç alan oyunları, Kültür-fizik hareketleri, dış alan oyunları ve sanat faaliyetleri destekli olarak komutların zihinde doğal bir şekilde reaksiyon verecek şekilde yerleşmesi ve standart kalıplara(Temel ihtiyaçlar) alışma süreci tamamlanacak

Orta Vade:  Öğrenilen komut ve kalıpların öğrenci tarafından bilinçli bir şekilde kullanılmaya başlanması ve İngilizce konuşulan bir ortamda sıkıntı çekmeden oyunlara dahil olup, oyunları yönlendirebilmesi.

Uzun Vade: Öğrendikleri kalıpları, komutları sentezleyerek ; kendi fikirlerini düşüncelerini ifade etme yazıya dökme ve bunları teoride yerine koyma.